Boz Tıbbi Malzeme

TarihHaziran 2016
LokasyonSıhhiye, Ankara
MüşteriBoz Tıbbi Malzeme
Webwww.boztibbi.com

Boz Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. CANIAS ERP yi tercih etti.Tüm iş süreçlerini NERMA Danışmanlık ve Yazılım ile beraber takip edecekler.

Boz Tıbbi Malzeme Hakkında

Boz Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adil Boz ve Ali Aykut Boz tarafından Ağustos 2009’da Ankara’da kurulmuştur. Kurucu ortakların dedesi olan Adil Boz ve babaları Orhan Boz Türkiye sağlık sektörünün en köklü kişilerindendir.

Adil Boz (dede) 1940’lı yıllarda ticaret hayatına başlamıştır. Küçük bir aile şirketi kurmuş 1960’lı yıllarda gazlı bez, 1970’li yıllarda hidrofil pamuk ve alçılı sargı ürünleri ile sağlık malzemeleri sektörüne üretim yapmaya başlamıştır. Kendisi Türkiye’nin ilk tıbbi malzeme üreticilerindendir. 2007 yılına kadar Adil Boz’un kurmuş olduğu firma Uşak’ta bulunan tesislerinde, Ham pamuktan, ipliğe; iplikten dokumaya; dokuma tekstil hammaddeleri, ev ve hastane tekstil kumaşları entegre üretimi yapmış ve tesislerde toplam 1500 kişiye iş imkanı sunmuştur.

Orhan Boz ise Ankara’da 1983 yılında kendi adını vermiş olduğu şirketini kurmuş ve Adil Boz tarafından Uşakta üretilen Gazlı Bez, Alçılı Sargı ve Hidrofil Pamuk ürünlerinin pazarlamasını yaparak ticaret hayatına başlamıştır. Cerrahi dikiş malzemeleri eksikliğini fark ederek 1993 yılında deneme üretimine başlamış olan ORHAN BOZ TIBBİ MALZEME VE SANAYİ A.Ş. adı ile Cerrahi Dikiş Malzemeleri üretim fabrikasını hizmete sunmuştur. 1998 yılında gazlıbez’den üretilen gaz kompres ürünleri, spanç, pamuklu ped ve gaz sargı imalatını yapmıştır. BOZ ailesi iş hayatına atıldığı günden bu güne kadar Türkiye Cumhuriyetinde uluslararası bir çok firmanın karşısında rekabet ortamı yaratmış ve Milli menfaatlerimizde önemli bir rol oynamıştır.

2009 yılında Ali Aykut Boz ve Adil Boz tarafından kurulan Boz Tıbbi Malzeme ve Sanayi A.Ş. gelişen piyasa ihtiyaçları ve şartları doğrultusunda ve kuruluş sonrasındaki 5 yıl içerisinde üretici konumuna gelmeyi kendine hedeflemiştir ve bu hedefine 2012 yılının Nisan ayında ulaşmıştır.

Ankara’da kurulu bulunan fabrika 8600 m2 kapalı alana, 1200m2 temiz odaya sahiptir. Modern klima sistemi ile donatılmış tesiste beyaz alanlar sınıf III seviyesindedir. Üretimde asgari şartlar Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) önerdiği esaslar yönünde hazırlanmış T.C. Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan “İyi İmalat Uygulamaları (GMP)” çerçevesinde yürütülmektedir. Üretimin her kademesinde titizlik ve hijyen esastır.
Eğitimli çalışanın en iyi yatırım olduğunu bilen Boz Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının her birine tek tek yapılan işin bilincinde olmalarını sağlayacak şekilde kuruluş içerisinde ve dışında eğitimlerini vermektedir. Personele kişisel hijyen kavramı eğitimler ile aktarılmakta ve belirli periyotlarda kontrol edilerek hijyen bilincinin sürekliliği sağlanmaktadır. Yüzey dezenfeksiyonu toksik etki yaratmayan ve güvenilirliği kanıtlamış, dezenfektanlar ile sağlanmaktadır.

Gerek yurt içinden gerek yurt dışından sağlanan hammaddeleri standart ve farmakopelere göre muayene ve deneye tabii tutulmaktadır. Üretimin her ara basamağında kontroller yapılmakta, üretim kayıtları titizlikle tutularak oto kontrol sağlanmaktadır. Kaliteyi etkileyen bütün faaliyetlerde kullanılan cihazlar kalibrelidir.

Her türlü teknik imkan ve personel ile donatılmış laboratuar da tarafsız muayene ve gözlemleri ile kalitenin sağlanması ve sürekli tutulması için hizmet vermektedir. Türk Standartları Enstitüsü ve üniversitelerden alınan eğitimler laboratuvar arası kontroller, bilgi ve becerileri geliştirmektedir. Günlük yayın takibi ile gelişmeler izlenmekte, en son yapılan bilimsel araştırmalar ışığında Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir. Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde de yürütülen bu faaliyetler sonucu yeni ürünler oluşturularak kullanıma sunulacaktır. BOZ TIBBİ MALZEME cerrahi dikiş malzemeleri konusunda Dünya pazarında yer almak amacındadır.